Finances

Changes in Large Shareholders

Toyota Motor Corporation's large shareholders at the time of the establishment and after 30 years, 40 years, 50 years, and 75 years are indicated.

Toyota Motor Co., Ltd. (at time of establishment)

Toyota Motor Co., Ltd.: August 1937
Shareholder
No. of shares
Toyoda Automatic Loom Works, Ltd.
180,400
Toyoda Boshoku Corporation
10,000
Risaburo Toyoda
10,000
Kiichiro Toyoda
10,000
Fujino (capital)
6,000
Shonaigawa Rayon
5,000
Jinkichi Terada
5,000
Keizo Kodama
5,000
Sasuke Toyoda
1,000
Katsutaro Fujino
1,000
Heikichi Toyoda
500
Iwataro Okabe
500
Risaburo Oshima
500
Kenkichi Takeuchi
500
Shuji Nishikawa
500
Heijiro Fujino
500
Wasaburo Fujino
500
Yonejiro Nakamura
500
Jiro Mori
500
Rizo Suzuki
300
Tojiro Okamoto
300
Takatoshi Kan
300
Eiichi Okazaki
300
Shiguma Ikenaga
300
Shogo Ito
300
Shotaro Kamiya
300

Source: Securities Reports

Reference: Toyota Motor Sales Co., Ltd. (at time of establishment): April 1950
Shareholder
No. of shares
Shotaro Kamiya
140,000
Shiro Onishi
140,000
Shikanosuke Hanasaki
100,000
Kenichiro Kunori
100,000
Nobuharu Hasegawa
100,000
Seishi Kato
100,000
Masaki Akasaka
100,000
Yoshishige Takagi
100,000
Atsumitsu Saisho
100,000
Sadazo Yamamoto
100,000
Setsuo Kawamoto
100,000
Shoji Wadamoto
100,000
Naoichi Yamamoto
80,000
Hiroshi Sumida
80,000
Takeshi Mitomo
64,000
Kazuo Kojima
32,000
Tokutaro Kobayashi
32,000
Matashige Matsunaga
32,000

Source: Securities Reports

Toyota Motor Co., Ltd. (30 years after establishment)

Toyota Motor Co., Ltd.: May 1967
Shareholder
No. of shares
Nihon Kyodo Shoken Kabushiki Gaisha
37,651,000
Toyoda Automatic Loom Works, Ltd.
32,000,010
Japan security holding association
31,955,000
Mitsui Bank, Limited
31,000,000
The Tokai Bank, Ltd.
30,000,000
Toyo Trust and Banking
27,972,150
Nippon Life Insurance Company
22,200,000
The Sanwa Bank, Limited
22,000,000
The Daiwa Bank, Limited
18,240,000
Mitsubishi Trust and Banking Corporation
17,397,490
Long-Term Credit Bank of Japan, Ltd.
15,000,000
The Dai-ichi Mutual Life Insurance Company
14,000,000
Mitsui Life Insurance Company Limited
12,450,000
The Kyowa Bank, Ltd.
12,000,000
The Mitsui Trust and Banking Company, Limited
11,143,000
Taisho Marine & Fire Insurance Company Ltd.
10,000,000
Asahi Mutual Life Insurance Company
10,000,000
Meiji Mutual Life Insurance Company
10,000,000
The Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd.
9,452,939
Ishibashi Sangyo Inc.
8,000,000
Shoichiro Toyoda
7,470,000
Yawata Iron & Steel Co., Ltd.
7,000,000
Toyota Motor Sales Co., Ltd.
6,050,000
Chiyoda Mutual Life Insurance
5,031,625
Sumitomo Life Insurance Company
5,009,375
Nippon Kokan K.K.
5,000,000

Source: Securities Reports

Reference: Toyota Motor Sales Co., Ltd.: March 1967
Shareholder
No. of shares
Toyota Motor Co., Ltd.
75,800,000
Nippondenso Co., Ltd.
18,000,000
The Tokai Bank, Ltd.
11,850,000
Toyota Auto Body Co., Ltd.
10,000,000
Toyoda Automatic Loom Works, Ltd.
8,400,000
Tokio Marine & Fire Insurance Co., Ltd.
7,650,000
Mitsui Bank
6,600,000
Toyo Trust and Banking
4,868,000
The Bank of Tokyo, Ltd.
3,600,000
Toa Fire & Marine Reinsurance Co., Ltd.
3,590,000
Japan security holding association
3,590,000
Saitama Bank
3,000,000
Sanwa Bank
3,000,000
Aichi Toyota Motor Co., Ltd.
3,000,000

Source: Securities Reports

Toyota Motor Co., Ltd. (40 years after establishment)

Toyota Motor Co., Ltd.: June 1977
Shareholder
No. of shares
Mitsui Bank, Limited
62,243,634
The Tokai Bank, Ltd.
60,903,539
The Sanwa Bank, Limited
58,151,004
Toyoda Automatic Loom Works, Ltd.
53,420,966
Long-Term Credit Bank of Japan, Ltd.
44,609,775
Nippon Life Insurance Company
43,007,886
The Daiwa Bank, Limited
35,081,577
Toyota Motor Sales Co., Ltd.
32,372,383
The Kyowa Bank, Ltd.
28,083,487
The Mitsui Trust and Banking Company, Limited
27,213,614
Taisho Marine & Fire Insurance Company Ltd.
25,220,550
The Dai-ichi Mutual Life Insurance Company
24,975,539
The Fuji Bank, Limited
23,839,721
The Mitsubishi Bank, Ltd.
23,839,171
Nippon Steel Corporation
22,439,245
Toyo Trust and Banking
21,722,233
Mitsui Life Insurance Company Limited
20,925,841
The Dai-Ichi Kangyo Bank, Ltd.
18,178,465
The Sumitomo Bank, Limited
15,784,928
Meiji Mutual Life Insurance Company
15,686,779
Asahi Mutual Life Insurance Company
15,487,009
Tokio Marine & Fire Insurance Co., Ltd.
14,737,849
The Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd.
14,448,766
Nippon Kokan K.K.
14,416,789
Mitsubishi Trust and Banking Corporation
12,643,291
The Bank of Tokyo, Ltd.
11,854,344
Ishibashi Sangyo Inc.
11,751,531
Shoichiro Toyoda
10,914,750
Nippondenso Co., Ltd.
10,830,445
The Nichido Fire and Marine Insurance Co., Ltd.
10,352,937

Source: Securities Reports

Reference: Toyota Motor Sales Co., Ltd.: March 1977
Shareholder
No. of shares
Toyota Motor Co., Ltd.
132,303,660
Nippondenso Co., Ltd.
22,617,787
The Tokai Bank, Ltd.
16,540,968
Toyota Auto Body Co., Ltd.
10,255,387
Mitsui Bank, Limited
9,080,053
Tokio Marine & Fire Insurance Co., Ltd.
8,770,112
Toyoda Automatic Loom Works, Ltd.
8,731,800
The Sanwa Bank, Limited
5,816,275
The Bank of Tokyo, Ltd.
4,551,000
Toa Fire & Marine Reinsurance Co., Ltd.
4,000,000

Source: Securities Reports

Toyota Motor Corporation (50 years after establishment)

Toyota Motor Corporation: June 1987
Shareholder
No. of shares
The Sanwa Bank, Limited
133,297,663
The Tokai Bank, Ltd.
133,297,663
Mitsui Bank, Limited
133,297,663
Toyoda Automatic Loom Works, Ltd.
117,696,518
Nippon Life Insurance Company
100,658,584
Long-Term Credit Bank of Japan, Ltd.
86,567,389
Taisho Marine & Fire Insurance Company Ltd.
67,870,273
The Daiwa Bank, Limited
66,848,175
The Dai-ichi Mutual Life Insurance Company
61,935,884
Mitsui Life Insurance Company Limited
58,613,680
Tokio Marine & Fire Insurance Co., Ltd.
56,710,293
The Mitsui Trust and Banking Company, Limited
55,581,394
The Kyowa Bank, Ltd.
52,519,639
The Fuji Bank, Limited
50,924,408
The Mitsubishi Bank, Ltd.
48,103,202
The Dai-Ichi Kangyo Bank, Ltd.
42,162,477
The Sumitomo Bank, Limited
37,492,184
Meiji Mutual Life Insurance Company
37,054,150
The Bank of Tokyo, Ltd.
35,341,925
Asahi Mutual Life Insurance Company
34,561,944
Nippondenso Co., Ltd.
34,080,595
Toyo Trust and Banking
31,359,000
The Nichido Fire and Marine Insurance Co., Ltd.
29,808,753
Sumitomo Life Insurance Company
26,838,156
Mitsubishi Trust and Banking Corporation
25,510,000
The Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd.
23,914,020
Chiyoda Mutual Life Insurance
23,621,000
Nippon Steel Corporation
21,223,125
Ishibashi Sangyo Inc.
21,158,077
The Yasuda Trust and Banking Company, Limited
20,238,379
Hokkaido Takushoku Bank Ltd.
19,841,397
Shoichiro Toyoda
19,579,381
The Taiyo Kobe Bank, Ltd.
19,368,574
Towa Real Estate Co., Ltd.
18,512,483
Chiyoda Fire and Marine Insurance Company, Limited
18,148,218
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
15,314,411
The Industrial Bank of Japan, Limited
14,260,815
Aisin Seiki Co., Ltd.
14,011,308
The Chuo Trust & Banking Co., Ltd.
13,954,150
Asahi Glass Co., Ltd.
13,437,999
Nippon Kokan K.K.
11,185,044
Sumitomo Metal Industries, Ltd.
11,059,815
Nippon Daitai Life Insurance Co., Ltd.
10,725,232

Source: Securities Reports

Toyota Motor Co. Ltd. (75 years after establishment)

Toyota Motor Co. Ltd.: March 2012
Name
Address
No. of shares held (thousands)
Holdings as a percentage of total no. of shares issued (%)
Japan Trustee Services Bank, Ltd.
1-8-11 Harumi, Chuo-ku, Tokyo
354,972
10.30
Toyota Industries Corporation
2-1, Toyoda-cho, Kariya City, Aichi Prefecture
218,515
6.34
The Master Trust Bank of Japan, Ltd.
2-11-3 Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo
188,457
5.47
Nippon Life Insurance Company
3-5-12 Imabashi, Chuo-ku, Osaka
129,915
3.77
State Street Bank and Trust Company
(Standing proxy: Settlement & Clearing Services Division of Mizuho Corporate Bank, Ltd.)
P.O.BOX 351 Boston Massachusetts
02101 U.S.A
(4-16-3 Tsukishima, Chuo-ku, Tokyo)
119,380
3.46
Trust & Custody Services Bank, Ltd.
1-8-12 Harumi, Chuo-ku, Tokyo
85,905
2.49
The Bank of New York Mellon as Depositary Bank for Depositary Receipt Holders
(Standing proxy: Sumitomo Mitsui Banking Corporation)
One Wall Street, New York, N.Y.
10286 U.S.A.
(1-1-2 Yuraku-cho, Chiyoda-ku, Tokyo)
81,289
2.36
Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd.
2-27-2 Shinkawa, Chuo-ku, Tokyo
66,063
1.92
SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNTTREATY CLIENTS
(Standing proxy: Tokyo Branch of The Hongkong Shanghai Banking Corporation)
338 Pitt Street Sydney NSW 2000 Australia
(3-11-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo)
63,825
1.85
Denso Corporation
1-1 Showa-cho, Kariya City, Aichi Prefecture
58,903
1.71
Total
1,367,227
39.65
Note 1:
In addition to the above, Toyota Motor Corporation holds 281,187,000 shares of treasury stock.
Note 2:
In the above, shares held by trust banks are the total numbers held in trust operations. Among the holdings of trust banks, the shareholders with the largest holdings in the register of shareholders are as follows: Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account): 132,280,000 shares; The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (trust account): 139,888,000 shares; Trust & Custody Services Bank, Ltd. (mutual fund account): 17,864,000 shares.
Note 3:
The Bank of New York Mellon as Depositary Bank for Depositary Receipt Holders is the name under which the Bank of New York Mellon, an underwriting institution, holds American depositary receipts (ADRs).